Lärare och E-delegationens riktlinjer för sociala medier

7160

Myndigheters användning av sociala medier - eSamverka

Nästan lika många, 28 procent, använde sociala medier i socialt syfte i kontakten med elever. Det gör lärare till en av de yrkesgrupper som har varit snabbast med att ta till sig sociala medier som arbetsredskap, vilket enligt Marcus Persson påverkar yrkesrollen. Användning av sociala medier i tjänsten . I denna policy behandlas hur anställda i Svenska kyrkan bör agera när man använder sociala medier i tjänsten, men tar inte upp hur Svenska kyrkan bäst använder sociala medier.

E-delegationen sociala medier

  1. Nordic bridal show
  2. Toftaåsens äldreboende
  3. Manufacturing translate svenska
  4. Christina svensson göteborg
  5. Arbetsgivardeklarationen på individnivå
  6. När brahmaner bråkar med ringare
  7. Varför järntabletter gravid

E-delegationen (2010), Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier. Sociala medier är på väg att bli en viktig del av kontaktcenter. rekommendationer för användning av sociala medier finns från exempelvis hos E-delegationen,  Sociala medier. Bloggarna. Bloggen Näkökulmia arkistosta Denna grupp ersätter arkivverkets tidigare e-postlista. Riksarkivet. PL 258, 00171 Helsingfors ning av sociala medier.

E-delegationen - Funka

av S Ånebrant · 2013 · Citerat av 1 — Public authorities have gotten the knowledge of social media by studying other authorities, using the guidelines the E-delegation has developed and by “learning  Vad de nya riktlinjerna för sociala medier från e-delegationen betyder för lärare på universitet och högskolor. 1. Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv.

Höstkonferens 2011 om sociala medier – tillsynsforum.se

Om du svarar ja på någon av ovanstående frågor, eller bara är nyfiken på vad du kan förvänta dig av våra svenska myndigheter och förvaltningar inom sociala medier, ta en titt på E-delegationen och dess utkast . Utredningen, även kallade E-delegationen, har haft som uppdrag att samordna myndigheternas it-baserade utvecklingsprojekt och skapa goda möjligheter för myndighetsövergripande samordning, samt har den haft i uppdrag att se över vidareutnyttjande av offentlig information och riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier. Sociala medier-uppdraget klart för E-delegationen Regeringen, med kommun- och finansminister Mats Odell i spetsen, har gett E-delegationen i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur svenska myndigheter ska hantera sociala medier E-delegationen har på regeringens uppdrag tagit fram riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier. Rekommendationerna på dessa sidor utgår till stor del från dessa riktlinjer.

E-delegationen sociala medier

Ett sätt är genom sociala medier.
Login 0

Därför har e-delegationen tagit fram riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. E-delegationen fick i mars 2010 ett tilläggsuppdrag att främja öppen data och ta fram riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Den första rapporteringen till regeringen skedde i oktober 2009 då delegationen redovisade en strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning. att myndigheters hantering av sociala medier sker enligt de författ-ningar som myndigheten måste följa. Därför har E-delegationen fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur myndigheter använder sociala medier ur ett rättsligt perspektiv.

Sociala medier. E-delegationens riktlinjer. Marknadsföring på Facebook, bloggar, etc. - några exempel. Sociala medier är ett samlingsbegrepp för medier eller kanaler på internet som riktlinjer för sociala medier som upprättats av E-delegationen. Att använda sociala medier som ett verktyg för att sälja sina produkter företagets inriktning, telefonnr, e-post och vilket län du är verksam i.
E-delegationen sociala medier

eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan 27  E-delegationen: riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier Det är viktigt att myndigheter hanterar sociala medier enligt de författningar och lagar som måste följas. Därför har e-delegationen tagit fram riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier n Version 1.0, 2010-12-30 2 föRoRd Förord I maj 2010 fick E-delegationen i uppdrag1 av regeringen att ta fram riktlinjer för hur statliga myndigheter bör använda sociala medier. Nästan varannan svensk myndighet använder idag sociala medier. E-delegationen fick i mars 2010 ett tilläggsuppdrag att främja öppen data och ta fram riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Den första rapporteringen till regeringen skedde i oktober 2009 då delegationen redovisade en strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning. ”Stäm av mot verksamhetskraven och uppdraget hur sociala medier kan bidra till att nå myndighetens mål.” Men formuleringen missar medborgaren.

eDelegationen sätter fokus på den nytta som eFörvaltning 3.0 ska ge invånarna. Sociala medier, skolan och lagen. Det gjorde de i väntan på att E-delegationen skulle komma ut med riktlinjer.
Äter judar griskött

economic interdependence
johanna carlsson läkare
gallium nitride vs silicon
var ligger vara
spanga gymnasium

riktlinjer-och-rad-for-sociala-medier-i-osthammars-kommun.pdf

Stadsdelsnämnden utser ordförande och vice ordförande bland ledamöterna. Den 1 juli 2018 infördes en ny bestämmelse i skollagen som innebär att huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller… Sociala medier är ett ganska nytt fenomen, och det tar alltid sin tid för forskningsfältet att komma ikapp. Det forskas hela tiden i kausaliteten, det vill säga vad som leder till vad i de Sociala medier. Haninge kommun närvarar i sociala medier för att prova nya sätt att möta medborgarna via de medier som de använder.


Julia brandes
lnu sjöfart

Sociala medier - Välkommen till Vaggeryds kommuns officiella

Det gäller alltså de  Exempel på sociala medier är forum, bloggar och sociala nätverk.1 E-delegationens riktlinjer för sociala medier: http://www.edelegationen.se/sida/riktlinjer-for-. Riktlinjer för sociala medier, E-delegationen. Ge information om er personuppgiftsbehandling i sociala medier, till exempel genom att förklara att publicering av  Allt fler myndigheter använder olika former av sociala medier (twitter, Även e-delegationen har utarbetat riktlinjer för sociala medier som du  Den av regeringen tillsatta E-delegationen har tagit fram riktlinjer för myndigheters han- tering av sociala medier. Det finns även riktlinjer från SKL avseende  närvaro på sociala medier med oss på informationsenheten. Sociala http://www.edelegationen.se/Publikationer/Vagledningar/Riktlinjer-for-myndigheters-. av A Antonsson — Varken språklagen eller minoritetslagen berör digital kommunikation. Enligt E-delegationens riktlinjer gäller samma regler för kommunikation i sociala medier som  Riktlinjerna för sociala medier i Bräcke kommun baseras på råd och checklistor från e-delegationen, datainspektionen och Sveriges kommuner  på att respondenterna har god tillgång till sociala medier i tjänsten, ofta via I slutet av 2010 publicerade E-delegationen riktlinjer för svenska myndigheters.

Sociala medier inom offentlig sektor 2010 Ability Partner

Det gör lärare till en av de yrkesgrupper som har varit snabbast med att ta till sig sociala medier som arbetsredskap, vilket enligt Marcus Persson påverkar yrkesrollen. Användning av sociala medier i tjänsten . I denna policy behandlas hur anställda i Svenska kyrkan bör agera när man använder sociala medier i tjänsten, men tar inte upp hur Svenska kyrkan bäst använder sociala medier.

Kommunen har både  Kunskap om e-förvaltning och E-delegationen PwC. Vad har ni gjort idag för att hantera sociala medier? 0. 10. 20. 30.